Kurs nurkowania Hurghada

Hurghada kursy nurkowania

Nurkowanie Hurghada

KURSY NURKOWANIA HURGHADA

Kurs nurkowania podstawowy PADI Open Water Diver (I stopień)

Kurs nurkowania PADI OWD (Hurghada) - podczas kursu nurkowania PADI Open Water Diver (PADI OWD) poznasz podstawy bezpiecznego nurkowania z akwalungiem, zapoznasz się ze sprzętem nurkowym i techniką nurkowania oraz nauczysz się planowania nurkowań na wodach otwartych (nurkowanie Hurghada). Kurs nurkowania PADI Open Water Diver prowadzonu jest w miejscowosci Hurghada w Egipcie i składa się z 5 zajęć basenowych, 5 zajęć z teorii nurkowania oraz 4 nurkowań na wodach otwartych z łodzi (na rafach koralowych w okolicy Hurghady). Kurs nurkowania PADI Open Water Diver kończy się egzaminem teoretycznym. Każdy uczestnik kursu nurkowania PADI OWD w naszym centrum nurkowym w Hurghadzie uzyska certyfikat nurkowy po wykonaniu prawidłowo wszystkich ćwiczeń zawartych w programie kursu nurkowania i zdaniu egzaminu teoretycznego. Każdy będzie miał tyle czasu ile będzie potrzebował do opanowania wszystkich umiejętności nurkowych.

Wymagania wstępne kursu nurkowania PADI OWD - minimalny wiek: 10 lat, (w wieku 10-14 lat kandydat otrzymuje certyfikat PADI Junior Open Water Diver i może nurkować do głębokości 12 metrów). Badania lekarskie nie są konieczne lecz zapisując się na kurs nurkowania trzeba być zdrowym. Choroby układu krążenia, płuc, zatok, uszu, padaczka, klaustrofobia oraz choroby psychiczne są przeciwwskazaniem do nurkowania.

Uprawnienia nurkowe po kursie nurkowania OWD - certyfikat nurkowy PADI Open Water Diver uprawnia do nurkowania do 18 m głębokości z partnerem posiadającym minimum taki sam stopień nurkowy. Po ukończeniu podstawowego kursu nurkowania PADI OWD w Hurghadzie, możesz zapisać się od razu na kurs nurkowania zaawansowany PADI Advanced Open Water Diver PADI AOWD, po którego ukończeniu będziesz mógł nurkować do maksymalnej głębokości 30 metrów.

Cena kursu nurkowania PADI OWD w Hurghadzie - W cenie kursu podstawowego PADI Open Water Diver zawierają się w niej 4 dniowy kurs nurkowania, zajęcia basenowe (1 dzień), 4 nurkowania z łodzi, transfer z i do dowolnego hotelu w miejscowości Hurghada, obiad i napoje na łodzi, książka do kursu nurkowania, cały sprzęt nurkowy łącznie z ABC (maska, fajka, płetwy) wykłady oraz  solidnie przeprowadzony kurs nurkowania PADI zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PADI kurs nurkowania Hurghada

Kurs nurkowania PADI AOWD uprawnienia nurkowe - Certyfikat nurkowy PADI Advanced Open Water Diver uprawnia do nurkowania do głębokości 30 metrów partnerem posiadającym taki sam stopień nurkowy PADI AOWD. Nurkowie w wieku 12-15 lat po ukończeniu kursu nurkowania zaawansowanego Advanced Open Water Diver otrzymują licencje Junior AOWD i mogą nurkować do głębokości 21 m. Możesz kontynuować nurkową edukację zapisując się na kurs nurkowania ratowniczy PADI Rescue Diver na którym poznasz techniki ratownicze dzięki czemu Twoje nurkowania staną się bardziej bezpieczne. Możesz też uczestniczyć w kursie nurkowania głębokiego PADI Deep Diver po którego ukończeniu będziesz mógł bezpiecznie nurkować do głębokości 40 metrów.

Cena kursu nurkowania PADI AOWD - W cenie zawiera się 2-dniowy kurs nurkowania, transfer z i do dowolnego hotelu w miejscowości Hurghada, obiad i napoje na łodzi, cały sprzęt nurkowy łącznie z ABC (maska, fajka, płetwy), wykłady, książka do kursu nurkowania, nurkowania z łodzi na wodach otwartych (nurkowanie Hurghada), solidnie przeprowadzony kurs nurkowania zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PADI.

Kurs nurkowania zaawansowany PADI Advanced Open Water Diver (II stopień)

Kurs nurkowania zaawansowanego PADI AOWD - podczas programu kursu nurkowania PADI Advanced Open Water Diver w Hurghadzie nie ma nudnych zajęć basenowych oraz egzaminu końcowego. Podczas tego kursu nurkowania nabierzesz doświadczeń w nurkowaniu na wodach otwartych (nurkowanie Hurghada) wykonując pięć nurkowań specjalistycznych, dwa nurkowania obowiązkowe nurkowanie głębokie oraz nurkowanie nawigacyjne oraz trzy nurkowania do wyboru np. nurkowanie w prądzie, nurkowanie wrakowe, nurkowanie na mieszankach nitroxowych, nurkowanie doskonała pływalność, nurkowanie z łodzi, nurkowanie wielopoziomowe. Wszystkie nurkowania prowadzone są z łodzi na rafach wokół miasta Hurghada.

Wymagania wstępne kursu nurkowania PADI AOWD - Minimalny wiek to ukończone 12 lat i licencja PADI Open Water Diver (Junior OWD) lub ceryfikat ukończenia podstawowego kursu nurkowania z innej organizacji nurkowej.

Uprawnienia nurkowe - certyfikat nurkowy PADI Rescue Diver jest niezbędny, aby rozpocząć kurs nurkowania PADI Divemaster.

Cena kursu nurkowania PADI Rescue diver w Hurghadzie zawiera się 2 dniowy kurs nurkowania (1 dzień zajęć basenowych - 10 ćwiczeń ratowniczych i 2 dzień - 2 scenariusze wypadku nurkowego), transfer z i do hotelu w miejscowości Hurghada (Egipt), cały sprzęt nurkowy łącznie z ABC (maska, fajka, płetwy), wykłady oraz solidnie przeprowadzony kurs nurkowania przez doświadczonego polskiego instruktora nurkowania zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PADI (nurkowanie hurghada).

Kurs nurkowania ratowniczy PADI Rescue Diver (III stopień)

Kursu nurkowania PADI Rescue Diver w Hurghadzie pogłębi Twoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa nurkowania, ratownictwa podwodnego oraz nauczy Cię rozwiązywania problemów pod wodą. Dzięki kursowi nurkowania PADI Rescue Diver zapoznasz się ze sprzętem do ratownictwa nurkowego oraz nauczysz się szybkiego reagowania podczas niebezpiecznych sytuacji pod wodą i na powierzchni.

Wymagania wstępne - Minimalny wiek to ukończone 15 lat (w wieku 12-15 lat kandydat otrzymuje certyfikat PADI Junior Rescue Diver) i licencja PADI Advanced Open Water Diver lub równoważna z innej organizacji nurkowej oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej EFR lub PCK.

Uprawnienia nurkowe po kutsie nurkowania Divemaster Hurghada: po ukończeniu kursu nurkowania Divemaster PADI zostajesz profesjonalistą, członkiem organizacji PADI. Dzięki temu będziesz mógł pracować w centrach nurkowych na całym świecie jako przewodnik nurkowy dla grup certyfikowanych nurków, prowadzić programy nurkowe Scuba Review, Discover Local Diving, Skin Diver i Discover Snorkeling.

Cena kursu nurkowania PADI Divemaster w Hurghadzie wynosi 1000 USD i zawiera się w niej 10 dniowy kurs nurkowania, transfer z i do hotelu w miejscowości Hurghada, solidnie przeprowadzony kurs nurkowania przez doświadczonego polskiego instruktora nurkowania zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PADI (hurghada nurkowanie).

Kurs nurkowania PADI Divemaster (IV stopień)

Kurs nurkowania PADI Divemaster Hurghada - podczas kursu nurkowania Divemaster będziesz uczyć się w jaki sposób nadzorować grupę nurków podczas nurkowań basenowych i w czasie nurkowań na wodach otwartych. Jako pomocnik instruktora nurkowania weźmiesz udział w kursie nurkowania podstawowym PADI Open Water Diver i kursie nurkowania ponadpodstawowym Advanced Open Water Diver w Hurghadzie, aby nauczyć się asystować instruktorowi nurkowania PADI podczas prowadzenia zajęć basenowych oraz nurkowań na wodach otwartych. Nauczysz się rozpoznawać problemy u nurków pod wodą oraz dowiesz się jak radzić sobie z nimi.

Wymagania wstępne kursu nurkowania Divemaster w Hurghadzie: minimalny wiek to ukończone 18 lat i licencja PADI Rescue Diver lub równoważna z innej organizacji nurkowej, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej EFR ukończony w ciągu ostatnich 24 miesięcy, zalogowane minimum 40 nurkowań oraz orzeczenie lekarza (najlepiej lekarza nurkowego) o braku przeciwwskazań do nurkowania.

 

nurkowanie Hurghada
 centrum nurkowe Hurghada
 Hurghada nurkowanie
 kursy nurkowania Hurghada
Hurghada
 Hurghada nurkowanie
nurkowanie Hurghada ceny
nurkowanienurkowanie HurghadaHurghada kurs nurkowania owd kurs nurkowania owd hurghada hurghada kurs nurkowania owd kurs nurkowania owd kurs nurkowania owd hurghada hurghada kurs nurkowania owd kurs nurkowania divemaster kurs nurkowania divemaster hurghada hurghada kurs nurkowania divemaster kurs nurkowania owd kurs nurkowania owd hurghada hurghada kurs nurkowania owd